Students

Students of X-LANCE

PhD Candidates

Chenpeng Du
078-P
Hongshen Xu
091-P
Zihan Zhao
106-P
Danyang Zhang
112-P
Yu Xi
107-P
Xuenan Xu
098-M
Tao Liu
129-P
Ruisheng Cao
084-M
Ziyang Ma
151-P
Da Ma
094-M
Situo Zhang
140-P
Hankun Wang
150-P
Junzhe Liu
160-P
Zichen Zhu
146-UP
Yifan Yang
171-P
Pengyu Wang
145-P
Kunyao Lan
131-MP
Yang Han
166-P
Yiwei Guo
158-P
Jiaming Luo
147-P
Xiujie Song
164-P

Master Candidates

Yuncong Liu
133-P
Ganyu Huang
Jianheng Zhuo
148-M
Hanchong Zhang
165-M
Zeyu Xie
138-U
Zheshu Song
154-M
Liangtai Sun
170-M
Hanqi Li
169-M
Jingpiao Li
168-M
Chaofan He
172-M
Yushen Chen
Siyuan Chen
149-M
Hongchuan Ceng
Guanrou Yang
153-M
Fei Yang
Xiaohang Xu
139-M
Yunchong Xiao
162-M
Yakun Song
Yuezhang Peng
Yijie Luo
Gewei Lu
143-M
Junjie Li
152-M
Haoyu Li
159-M
Senyu Han
167-M
Xingyuan Li
172-M
Yaoyun Zhang

Undergraduates

Baihan Li
157-U
Hanglei Zhang
Chenrun Wang
Xizhuo Zhang
Baocai Chen
Zhennan Shen
Qi Chen
142-U
Yaozhong Zhang
Wenxi Chen
Chen Yang
141-U
Zhisheng Zheng
Yanqiao Zhu
Hang Zheng
Zhikang Niu
Danyu Luo
144-U
Qixi Zheng
Bohan Li
Xuancheng Liu
Zhihan Li
Yuzhe Liang
Yiheng Chen
Zhengshun Xia
Ding Zhou
Xiquan Li
Xinming Shu
Haoxiang Jiang
Ruiyang Xu
Yifan Zhang
Sijia Guo
Bingrui Jin
Tianxi Wan
Yixiao Wang
Wen Wen